Parkering

Hos oss finn du parkeringsplassar både innandørs i parkeringshus og ei mengde parkeringsplassar utanfor senteret vårt. Så du kan gjere shoppinga heilt tørrskodd om du ønskjer det. Velkomen til oss!