Norli

Norli har eit stort utval bøker, spel, leiker, puslespel, gåver, reiseprodukt, og skule- og kontorvarer.

Opningstid

Kvardagar 10.00-19.00
Laurdag 10.00-16.00

Kvar er vi?

1. etasje