Apotek 1

Apotek 1 skal vise veg til kloke helseval og betre livskvalitet. Dei legg vekt på personleg service og vil stimulere kundane til å ta vare på helsa.

Opningstid

Kvardagar 09.00-17.00
Laurdag 10.00-15.00

Kvar er vi?

1. etasje