10-19 (10-16)

Hugs å melde deg inn på nytt!

Du må no melde deg inn i kundeklubben på nytt grunna dei nye reglane for personvern (GDPR)

GDPR, General Data Protection Regulation, set strenge krav til verksemder og større rettigheiter for enkeltpersonar. No har du sjølv råderett over dine personopplysingar. Du syns kanskje dette er vel og bra, men du lurer fortsatt på kvifor du må melde deg inn på nytt? Vi må no ha tydelig godkjenning frå deg rundt kva du vil motta frå oss og korleis du vil motta det. Alt dette står tydelig forklart i skjemaet.

Som medlem i vår kundeklubb kan du motta nyheitsbrev, invitasjonar til kundekveld, oppdateringar og nyheiter, og informasjon om tilbod. Vi er likevel opptatt av at du berre mottek det du sjølv faktisk er interessert i, og gjennom dei kanalane du sjølv godtek kontakt gjennom. Det er dette du no må legge inn i den nye innmeldinga i kundeklubben.

Lenke til innmeldingsskjema til kundeklubben

Publisert 09. mai 2018 kl 11:18. Oppdatert 09. mai 2018 kl 12:11.